ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
  Suchen Drucken  |
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Eröffnungsfeier

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 21. April 2017, 16.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Byfang, Bützberg, statt. Teilnehmende der Eröffnungsfeier sind die durch das büga-OK geladenen Ehrengäste und die AusstellervertreterInnen.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Stefan Krähenbühl
OK-Präsident

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Dr. Urs Rickenbacher
CEO Lantal Textiles AG

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Dr. Berno Stoffel
CEO Touristische Unternehmung
Grächen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Fred Röthlisberger
Gemeindepräsident

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

René Huber
Präsident KMU-Thunstetten-
Bützberg

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wo:

Mehrzweckhalle Byfang, Bützberg

Wann:

16.30 Uhr bis ca. 18.30 (inkl. Apéro und Rundgang)

Agenda:

1. Begrüssung durch Stefan Krähenbühl, OK-Präsident büga 2017
2. Begrüssung durch René Huber, Präsident KMU Thunstetten-Bützberg
3. Begrüssung durch Fred Röthlisberger, Gemeindepräsident Thunstetten
4. Begrüssung durch Dr. Berno Stoffel, CEO Touristische Unternehmung Grächen
5. Festansprache durch Dr. Urs Rickenbacher, CEO Lantal Textiles AG, Langenthal
6. Apéro
7. Rundgang durch die Ausstellung
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ